Fietsen rond Koekange


Fietsen door de Heerlijkheid Ruinen is
fietsen door een gebied waarin
overheidsgezag in leen werd uitgegeven.
De heren van Ruinen kregen dit gebied
ooit in leen van de bisschop van Utrecht.
Dit was lang geleden. Uit deze lang
vervlogen dagen is niet zo heel veel overgebleven. Op de plaats van de
huidige kerk in Ruinen stond ooit het
oudste klooster van Drenthe. We fietsen
vervolgens door boswachterij Ruinen.
Dit 1000 hectare grote bos- en heidegebied
is ooit ontstaan als veen-, heide-, en
stuifzandgebied. En vanaf 1940 als voornamelijk als productiebos.

Bron: route.nl